NICORETTE®
 • Retningslinjer for informasjonskapsler ("cookies")

  Velkommen

  Velkommen til www.nicorette.no som er eid av Johnson & Johnson Consumer Nordic, a division of Janssen Cilag AS. Disse retningslinjene for informasjonskapsler («cookies») er utarbeidet for å beskrive hvordan vi samler inn informasjon fra deg når du besøker nettsiden vår, både gjennom cookies og andre sporingsteknologier.

  Oversikt over regler for cookiesamtykke

  EU-lovgivningen krever at organisasjoner som plasserer cookies via nettsider på besøkendes datamaskiner skal gi klar og omfattende informasjon om hvordan informasjonskapsler brukes på nettsider, for å kunne få brukerens «samtykke».

  For å etterkomme dette, har vi utført fire tiltak:

  • Identifisert informasjonskapsler og andre sporingsteknologier som betjenes via denne nettsiden; de formål de oppfyller, og relatert informasjon slik som utløpstid og om de er første eller tredje parts informasjonskapsler.
  • Vurdert påtrengelsen av disse informasjonskapslene med hensyn til besøkendes forventninger til personvern. Dette er basert på informasjon som er samlet inn (i) ovenfor.
  • Levert «klar og omfattende» informasjon om cookies på nettsider og med riktig opplysningsnivå som står i samsvar med påtrengelsen av hver cookie (Se innstillingspanel for cookies).
  • Brukt en hensiktsmessig strategi for å innhente samtykke for nettsidecookies, med hensyn til deres bruk og påtrengelse. Visse typer cookies kan kvalifisere for juridiske unntak og, der dette er tilfelle, vil samtykke ikke være nødvendig for disse informasjonskapslene.

   

  Samtykkestrategier som brukes på denne nettsiden

  De Europeiske standarder for å få samtykke til bruk av cookies og lignende sporingsteknologier (for eksempel sporing av piksler og nettsidescripts) fortsetter å utvikle seg. Mens tidligere uttrykte samtykkestrategier (eller «påmelding»-strategier) representerer den mest lovlige robuste løsningen for innhenting av samtykke, kan de svekke besøkendes erfaring og ha en negativ innvirkning ved legitime nettsiders datainnsamling.

  Som et alternativ har vi samtykkestrategier som underforstått gjør at vi har mulighet til å anta samtykke dersom besøkende ikke nekter informasjonskapsler (eller «avmelder»), etter å ha gitt fremtredende cookieavsløringer og enkle, lett-tilgjengelige cookiekontroller på et detaljert nivå ([Velg en av følgende tilnærminger] Konsulter med cookieinstillingspanelet eller vedlegg A for disse retningslinjene for cookies). Dette gjør det mulig for besøkende å akseptere eller avvise cookies som brukes på nettsiden.

  Den aktuelle samtykkestrategien som benyttes vil avhenge av påtrengelsen av cookies, herunder tas det hensyn til:

  • hvem betjener informasjonskapselen, cookie, (dvs. en første eller tredjepart)
  • hva slags data blir innsamlet av informasjonskapselen
  • hvilke formål som oppfylles
  • hvor lenge det varer
  • på hvilken type nettside informasjonskapselen blir plassert
  • hvem bruker opplysningene

   

  For cookies som krever samtykke, følger vi en tredelt tilnærming:

  • for cookies med lav påtrengelse: vi gir en tydelig beskrivelse i retningslinjene og gir en enkel forklaring på hvordan du har mulighet til å avvise cookies, og vi antar at vi har fått besøkendes samtykke til å motta cookies
  • for cookies med middels påtrengelse: vi bruker samme strategi som for cookies med lav påtrengelse og gir tilpasset informasjon om bruk av cookies på passende steder på nettsider (f.eks. rundt målrettet reklame/annonser eller annen nettsidefunksjonalitet som er avhengig av disse cookies)
  • for cookies med høy påtrengelse: vi krever forhåndssamtykke (for eksempel, ved bruk av et vindu / pop-up som krever at besøkende samtykker til disse informasjonskapslene før de blir betjent).

   

  Underforstått samtykke for de fleste cookies: Cookies som er utplassert gjennom denne nettsiden har bare lav til middels påtrengelse.

  Forhåndssamtykke for nettsider rettet mot målgrupper med spesielle helsemessige problemer: Denne nettsiden er rettet mot målgrupper med spesifikke helseproblemer. Helserelatert data anses som «følsomt» under europeiske databeskyttelseslover, innsamling av cookiedata gjennom denne nettsiden anses påtrengende. Av denne grunn har vi innført en forhåndssamtykkemodell for visse cookies betjent gjennom denne nettsiden.

  Cookieavsløringer etter type, istedenfor ved identitet: Dersom et betydelige antall av cookies betjent gjennom nettsider er angitt, brukes informasjonskapsler som er gruppert etter kategori (for eksempel: «reklamecookies», «analytiske cookies»). Dette gjør at cookieavsløringene er enklere og mer oversiktlige for forbrukerne å forstå.

  MERK: Cookieinnstillingspanelet gir informasjon om formålet/formålene, utløpsdato og lenker til å nekte cookies.

  Lenker til andre nettsider

  Denne nettsiden kan inneholde lenker eller henvisninger til andre nettsider. Vær oppmerksom på at vi ikke har kontroll over cookies/sporingsteknologier på andre nettsider og at disse retningslinjene for informasjonskapsler ikke gjelder de nettsidene.

  Slik kontakter du oss

  Hvis du har spørsmål, kommentarer eller bekymringer om disse retningslinjene eller informasjon om bruk på denne nettsiden, kan du kontakte oss på følgende måte:
  Johnson & Johnson Consumer Nordic, a division of Janssen Cilag AS
  Drammensveien 288
  0283 Oslo
  Postadresse: Postboks 144
  1325 Lysaker
  nordicconsumerservice@its.jnj.com
  Tlf: 00 800 855 000 00

  Endringer for denne cookieretningslinjen

  Dersom disse retningslinjene endres, vil de reviderte retningslinjene bli lagt ut på denne nettsiden. Disse retningslinjene ble sist oppdatert 30 September 2014.

  Vedlegg A: Cookietyper som brukes på denne nettsiden

  Cookietype Kilde Formål Utløp Hvordan man blokkerer
  Informasjonskapsler og andre sporingsteknologier betjent av Johnson & Johnson Consumer Nordic, a division of Janssen Cilag AS
  Essensiell informasjonskapsel Informasjonskapselnavn: has_js Johnson & Johnson Consumer Nordic, en divisjon av Janssen-Cilag AS Denne informasjonskapselen loggfører om javascript er aktivert eller ikke. Denne informasjonskapselen hard statusverdi 0 eller 1. Informasjonskapselen som vi bruker for dette formålet vil utgå i øktens slutt. Du kan forandre innstillingene til din nettleser til å akseptere eller ikke akseptere disse informasjonskapslene. Ettersom fremgangsmåten varierer fra nettleser til nettleser, så burde du besøke Hjelpemenyen til din nettleser for mer informasjon.
  Informasjonskapsler og andre sporingsteknologier betjent av Johnson & Johnson Consumer Nordic, a division of Janssen Cilag AS, tjenesteleverandører og andre selskaper
  Analyse informasjonskapsler og teknologier informasjonskapselnavn: _utma, _utmb, _utmc, _utmz __utmv Google Analytics Disse informasjonskapslene blir brukt til å samle informasjon om hvordan besøkende bruker vår side. Vi bruker informasjonen til å lage rapporter og for å hjelpe oss å forbedre siden. Informasjonskapslene samler informasjon i en anonym form, inkludert antall nummer besøkende til siden, hvor besøkende har kommet fra til siden og sidene de har besøkt. Noen av informasjonskapslene som er brukt til dette formålet blir automatisk fjernet fra din enhet når du lukker din nettleser. Andre kan vare i en periode opptil 24 måneder fra ditt siste besøk til vår side. Du kan velge å ikke bli loggført av Google Analytics ved å besøke:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.
  Analyse informasjonskapsler og teknologier informasjonskapselnavn: id Doubleclick.net Denne informasjonskapselen blir generert av dobbelklikk flodlys merker. Denne informasjonskapselen inneholder vilkårlige strengverdier. Informasjonskapselen som vi bruker til dette formålet vil utgå etter 2 år. Du kan forandre innstillingene til din nettleser til å akseptere eller ikke akseptere disse informasjonskapslene. Ettersom fremgangsmåten varierer fra nettleser til nettleser, så burde du besøke Hjelpemenyen til din nettleser for mer informasjon.

  Print