NICORETTE®
  • Fakta om røykeslutt

    Vi har samlet sammen noen av de mest interessante faktaene om å slutte å røyke. Visste du at du kan doble sjansene dine for å slutte dersom du bruker nikotinerstatningsprodukt (NEP) og hvis du får profesjonell hjelp, sammenlignet med viljestyrke alene? Eller at det finnes flere enn 4000 kjemikalier i tobakk?

    Bygg inn infografikk
    Bygg inn infografikk

·         Det finnes mer enn 4000 kjemikalier i tobakksrøyk, og mange av disse er giftige. Minst 43 av disse kjemikaliene er kreftfremkallende.

·         Hvis du slutter å røyke, reduseres sjansene for å få hjertesykdommer og kreft, og det kan hjelpe deg med å leve lenger.

·         I gjennomsnitt kan livet til en som røyker og som dør av en røykerelatert sykdom være så mye som 16 år kortere enn livet til en som ikke røyker.

 

DEL 2 – FAKTA OM RØYKESLUTT

·         Det anslås at 80 % av røykere har prøvd å slutte å røyke.

·         Kun omlag 1 av 7 har prøvd en behandling som kan hjelpe dem med å slutte å røyke.

·         Du kan doble sjansene dine for å slutte dersom du bruker nikotinerstatnings-preparat og får profesjonell hjelp, sammenlignet med placebo.

·         Å slutte brått kan virke fristende og fungerer for noen. Men forskning antyder at viljestyrke alene ikke er den mest vellykkede metoden for å slutte å røyke.

·         Faktisk klarer bare 3 av 100 som slutter å røyke å slutte for godt med bare viljestyrke.

·         Tilbakefall skjer vanligvis innen de første få dagene etter at røykesluttforsøket når abstinenssymptomene er sterkest.

·         Ni av ti røykere får tilbakefall om ettermiddagen eller om kvelden.