NICORETTE®
 • Kombinasjonsbehandling

  Kombinasjonsbehandling

  Alle kan slutte å røyke med riktig hjelp

  Noen lykkes i å slutte å røyke ved hjelp av ren viljestyrke, andre gjennom å bruke et nikotinlegemiddel som plaster eller tyggegummi. Men noen trenger ekstra støtte for å bekjempe røyksuget når det er som verst, som f.eks. etter måltider, når man går ut med venner, når man er stresset, eller på ettermiddager og kvelder når abstinensen er som verst.

  Personer som på grunn av høy nikotinavhengihet kjenner røyksug på tross av bruk av nikotinlegemiddel, eller som tidligere har mislyktes med behandling med nikotinplaster alene, kan derfor forsøke kombinasjonsbehandling.

  Hvordan virker det?

  Innledende kombinasjonsbehandling

  Ett plaster daglig av styrken 25 mg/16 timer i 8 uker. Plasteret settes på om morgenen og tas av ved sengetid.

  Bruk sammen med plasteret enten NICORETTE® 2 mg tyggegummi eller NICORETTE® 10 mg inhalator etter følgende anbefalt dosering:

  Tyggegummi: Anbefalt dose er 5-6 tyggegummi pr. dag i tillegg til plaster. Bruk ikke mer enn 24 tyggegummi pr. dag.

  ELLER

  Inhalator: Anbefalt dose er 4-5 dosebeholdere pr. dag i tillegg til plaster. Bruk ikke mer enn 12 dosebeholdere pr. dag.

  Etter 8 uker med kombinasjonsbehandling, reduseres dosen gradvis etter ett av de følgende to alternativ:

  Avvenningsalternativ 1

  Etter de første 8 behandlingsukene går du over til NICORETTE® depotplaster med lavere styrke:

  Ett plaster daglig av styrken 15 mg/16 timer i 2 uker, deretter ett plaster daglig av styrken 10 mg/16 timer i 2 uker. Bruk samtidig like mange 2 mg tyggegummi eller like mange dosebeholdere av 10 mg inhalator som ved begynnelsen av behandlingen. Reduser deretter gradvis antall tyggegummi eller inhalatordoser. Bruk ikke tyggegummi eller inhalator i mer enn totalt 12 måneder fra behandlingsstart.

  Avvenningsalternativ 2

  Slutt helt med å bruke plaster etter de første 8 behandlingsukene. Reduser gradvis antall 2 mg tyggegummi eller inhalatordoser. Bruk ikke tyggegummi eller inhalator i mer enn 12 måneder fra behandlingsstart.