NICORETTE®
 • Sannheten om snus

  Helseeffekter ved bruk av snus

  Det er ingen tvil om at snus er langt mindre skadelig enn røyking, men det er imidlertid påvist uønskede effekter både på kort og lang sikt. På kort sikt kan snus gi forhøyet hjerterytme og blodtrykk. På lang sikt har snus blitt forbundet med hjerteinfarkt og slag, samt økt risiko for kreft i bukspyttkjertelen. Snus kan forårsake lokal skade på munnslimhinne, tannkjøtt og tenner. Ved graviditet har snus blitt forbundet med svangerskapsforgiftning og lav fødselsvekt.

  Hva er forskjellen på snus og nikotinerstatningspreparater (NEP)?

  NEP inneholder ren medisinsk nikotin. Det har blitt godkjent som et legemiddel og har blitt utprøvd i mer enn 100 randomiserte kliniske studier av røykeslutt. NRT blir regnet som et hensiktsmessig sikkert og effektivt legemiddel ved røykeslutt. Det foreligger imidlertid ikke sterk dokumentasjon til fordel for å bruke snus som hjelpemiddel til røykeslutt.

  Snus inneholder også nikotin, noe du helt sikker allerede visste, men visste du at nikotin ikke er det stoffet som kan forårsake de langsiktige helsekonsekvensene? Dette er det de andre toksiske bestanddelene i tobakk som kan gjøre. Snus består av finmalt tobakk, salter, vann, smakstilsetninger og fuktighetsbevarende stoffer, og inneholder i tillegg mer enn 2 500 kjemiske stoffer. Arsenikk og kreftfremkallende stoffer og tungmetaller som krom, kadmium, bly og kvikksølv er eksempler på disse. Fra 1992 ble det ulovlig å selge snus innenfor EU‐området men Sverige og Norge har fått et unntak fra dette forbudet.

   

  Nikotinerstatningsmidler (NRT) Snus
  Inneholder ren medisinsk nikotin Inneholder tobakk
  Er et godkjent legemiddel ved røykeslutt Er ikke et godkjent legemiddel
  Inneholder ikke karsinogener eller andre toksiske stoffer Inneholder f.eks. arsenikk og kreftfremkallende stoffer og tungmetaller som krom, kadmium, bly og kvikksølv
  Har blitt testet i mer enn 100 randomiserte kliniske studier, og har vist seg å være et hensiktsmessig sikkert og effektivt legemiddel ved røykeslutt Har ikke opparbeidet sterk dokumentasjon til fordel for å bli brukt som et hjelpemiddel til røykeslutt