Tenker du å stumpe røyken? Prøv Nicorette®.

Hva kan passe for meg?

Se utvalgte kampanjeprodukter

KryssymbolikonInformasjonsikon
 • Munnspray Freshmint 1 mg 150 spraydoser
 • Munnspray Fruktmint 1 mg 150 spraydoser

Se utvalgte kampanjeprodukter

KryssymbolikonInformasjonsikon
 • Tyggegummi Freshmint 2 mg 105 stk
 • Tyggegummi Fruitmint 2 mg 30 stk
 • Tyggegummi Fruitmint 2 mg 105 stk
 • Tyggegummi Icemint 2 mg 30 stk
 • Tyggegummi Icemint 2 mg 105 stk
 • Tyggegummi Icemint 4 mg 30 stk
 • Tyggegummi Icemint 4 mg 105 stk

Se utvalgte kampanjeprodukter

KryssymbolikonInformasjonsikon
 • Sugetablett Coolmint 2 mg 80 stk
 • Sugetablett Coolmint 4 mg 80 stk
 • Sugetablett Frukt 2 mg 20 stk

Ønsker du penger tilbake - fyll ut skjema her

NICORETTE® (nikotin). Reseptfritt legemiddel til bruk ved røykeavvenning. Ved graviditet, amming eller alvorlig hjerte- og karsykdom bør Nicorette® kun brukes i samråd med helsepersonell. Les pakningsvedlegget før bruk. McNeil Sweden AB. 01/2022 NO-NI-2100097

Vilkår
1. Tilbudet gjelder for innbyggere i Norge som er 18 år eller eldre. (Gjelder ikke for ansatte i JNTL Consumer Health (Norway) AS, inkludert datterselskaper og filialer, deres familier og andre som er profesjonelt tilknyttet denne kampanjen.)
2. Gjelder ved kjøp av ett av følgende Nicorette® produkter: Tyggegummi Freshmint 2 mg 105 stk, Tyggegummi Fruitmint 2 mg 30 stk, Tyggegummi Fruitmint 2 mg 105 stk, Tyggegummi Icemint 2 mg 30 stk, Tyggegummi Icemint 2 mg 105 stk, Tyggegummi Icemint 4 mg 30 stk, Tyggegummi Icemint 4 mg 105 stk, Sugetablett Coolmint 2 mg 80 stk, Sugetablett Coolmint 4 mg 80 stk, Sugetablett Frukt 2 mg 20 stk, Munnspray Freshmint 1 mg 150 spraydoser eller Munnspray Fruktmint 1 mg 150 spraydoser. Kjøpet må være gjort i et norsk utsalgssted (apotek, butikk eller på nett) i perioden 01.01.2022 til 31.03.2022 («kampanjeperioden»).
3. Les pakningsvedlegget for å sikre at du bruker produktet riktig.
4. Hvis du ikke liker smaken på produktet, kan du – 7 dager etter kjøpsdatoen – be om å få penger tilbake. Se pkt. 12 nedenfor ang. hvordan refusjonsbeløpet beregnes. For å kunne be om refusjon gjelder følgende:
a) Du må ha prøvd produktet minst én gang
b) Du må fylle ut refusjonsskjemaet på nicorette.no/penger-tilbake/skjema og fremlegge kvittering som viser hvilket produkt du har kjøpt, prisen du betalte for det, kjøpsdato, og navn på forhandler.
c) Når du har fremlagt nødvendig informasjon, sender vi en e-postbekreftelse innen 7 dager. Denne inneholder også informasjon om hvordan du sender produktet tilbake til oss.
d) Følg informasjonen du får i e-post bekreftelsen og send produktet tilbake til oss innen 7 dager etter at du mottok e-post bekreftelsen.
e) Senest 7 dager etter at vi har mottatt produktet fra deg vil du få en e-post som bekrefter den mengden ubrukt produkt du har returnert samt om refusjonskravet ditt har blitt innfridd.
f) Har kravet ditt blitt innfridd vil du motta refusjon innen 7 dager etter at du mottok e-postbekreftelsen.
g) Krav om refusjon kan gjøres tidligst 7 dager etter at kjøpet er gjort. Eventuelle krav som fremsettes på tidspunkt tidligere enn 7 dager etter kjøpsdato på kvitteringen regnes ikke som gyldige og vil ikke bli behandlet.
h) Krav om refusjon må sendes til oss senest innen 30 dager etter at kjøpet er gjort. Eventuelle krav som fremsettes på tidspunkt senere enn 30 dager etter kjøpsdato på kvitteringen regnes ikke som gyldige og vil ikke bli behandlet.
5. Krav om refusjon kan gjøres tidligst 7 dager etter at kjøpet er gjort. Eventuelle krav som fremsettes på tidspunkt tidligere enn 7 dager etter kjøpsdato på kvitteringen regnes ikke som gyldige og vil ikke bli behandlet.
6. Krav om refusjon må sendes til oss senest innen 30 dager etter at kjøpet er gjort. Eventuelle krav som fremsettes på tidspunkt senere enn 30 dager etter kjøpsdato på kvitteringen regnes ikke som gyldige og vil ikke bli behandlet.
7. Dette kampanjetilbudet avsluttes 31.03.22, og alle refusjonskrav må ha blitt mottatt av oss innen 30.04.22.
8. Krav om refusjon med bakgrunn i denne kampanjen kan ikke fremsettes mot utsalgsstedet der du kjøpte produktet.
9. Internettilgang og skriver er nødvendig.
10. Gyldig kvittering fra utsalgsstedet er nødvendig og må være datert innenfor kampanjeperioden 01.01.2022 til 31.03.2022. Enhver endret eller manipulert kvittering blir ansett som ugyldig.
11. Et gyldig krav vil gi klageren rett på refusjon av en prosentandel av prisen som er betalt for det utvalgte produktet (basert på prisen som vises på kvitteringen, ethvert tilbud tatt i betraktning). Prosentandel refusjon vil være lik andelen av ubrukte produkter du har returnert til oss. For eksempel, hvis du har prøvd en mengde av produktet tilsvarende 20 % av total mengde i pakningen vil du motta refusjon tilsvarende 80% av den prisen du betalte for produktet. Det maksimale beløpet du kan få refundert er 400,- NOK.
12. For at vi skal kunne gi deg penger tilbake er det viktig å oppgi riktig bankinformasjon. Ved evt. manglende-, eller feil bankinformasjon vil vi kontakte deg via e-post.
13. Kun ett refusjonskrav (uavhengig av produkttype, smak, styrke eller pakningsstørrelse) pr. husstand. Ingen masse- eller tredjepartsbruk.
14. Refusjonskrav som ikke er fyllt ut riktig eller er uleselige, skadede eller ufullstendige blir ansett som ugyldige.
15. Som ansvarlig selskap er vår avgjørelse endelig, og vi vil ikke gå inn i diskusjon om ugyldige krav.
16. I tilfeller der omstendigheter utenfor selskapets rimelige kontroll, eller på annen måte der svindel, misbruk og/eller feil (menneskelig eller datamaskin) påvirker, eller kan påvirke, den riktige driften av denne kampanjen, og kun der omstendigheter gjør dette uunngåelig, forbeholder selskapet seg retten til å kansellere, eller endre, kampanjen eller disse vilkårene, når som helst. Selskapet vil likevel alltid prøve å minimere effekten for deltakerne for å unngå unødvendig skuffelse.
17. Selskapet forbeholder seg retten til å verifisere alle søknader og til å nekte å innvilge krav der det er rimelig grunn til å tro at det har vært brudd på vilkår og instruksjoner som gjelder for denne kampanjen.
18. Alle instruksjoner er en del av vilkårene.
19. For at du skal kunne benytte deg av dette tilbudet trenger vi at du deler noen data med oss. Dataene vil bli benyttet i henhold til våre personvernvilkår, som du kan lese mer om her: https://www.nicorette.no/personvernpolicy
20. Informasjon angående personlige data, som du deler med oss når du sender inn din forespørsel, vil bli prosessert i en database som har til hensikt å kun håndtere dette tilbudet. Informasjon du har delt med oss vil ikke bli brukt til noen andre formål enn det som er beskrevet i deltakervilkårene, eller som du selv har gitt samtykke til. Dine personlige data vil på alle tidspunkt bli holdt konfidensielle og i tråd med Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) LOV-2018-06-15-38 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning) [PVF, GDPR]. Du kan be om tilgang til dine personlige data, eller be om få rettet eventuelle feil, ved å sende en email til [email protected]. Ved å benytte deg at dette tilbudet aksepterer du bruk av dine personlige data i henhold personvernvilkårene våre. Du kan trekke tilbake din aksept når som helst, men du vil da ikke lenger kunne benytte deg av tilbudet.
Ansvarlig selskap (selskapet) er: JNTL Consumer Health (Norway) AS, Drammensveien 288, Oslo, 0283, Norge