Vurderer du å slutte å røyke ved hjelp av snus?

Bedre helse og mer penger på bankkontoen. Det er mange fordeler med å stumpe røyken og like mange veier til målet. Men å bruke snus som metode for røykeslutt kan innebære at du bytter ut én avhengighet med en annen.

Det er velkjent at røyking er helseskadelig – blant annet fører røyking til økt risiko for hjerte- og karsykdommer, kreft og kols. [1] Å slutte å røyke handler først og fremst om å kvitte seg med nikotinavhengigheten, men også om å bryte vaner og innlærte atferdsmønstre.
Hvert år dør cirka 6 000 nordmenn på grunn av røyking, og det anslås at 95 000 krefttilfeller kunne vært unngått innen 2045 om ingen røykte. [2]

Å slutte å røyke er vanskelig

Å slutte å røyke er noe av det beste du kan gjøre for deg selv og helsen, likevel er det enormt krevende. Det er mange veier til røykeslutt: noen velger å slutte cold turkey, mens andre velger å gradvis kutte ned på sigaretter.

En annen røykesluttmetode er å bytte ut sigaretter med snus. Men ettersom snus inneholder store mengder nikotin, risikerer du å rett og slett forflytte avhengigheten.

Kreftrisiko

Ifølge en undersøkelse utført av svenske folkehelsemyndigheter i 2022, oppga 21 prosent av mennene og 8 prosent av kvinnene at de daglig bruker snus. [3]

Selv om mange anser det som farligere å røyke enn å bruke snus, fører snusbruk til endringer i munnslimhinnen og kan gi permanente skader på tannkjøttet der snusen plasseres. [4]
Bruk av snus påvirker også hjertet og blodårene ved å øke blodtrykket. Dessuten har personer som bruker snus økt risiko for å dø etter hjerteinfarkt eller hjerneslag, ifølge en fersk studie utført på menn. [5] En annen studie utført på menn som bruker snus, viste at et høyt forbruk (mer enn fem bokser per uke) mest sannsynlig øker risikoen for å utvikle diabetes type 2.[6]
Sammenhengen mellom snus og kreft er ennå ikke utredet, men noen studier viser en økt risiko for enkelte kreftformer, som kreft i spiserør, mage og endetarm. Studier av andre kreftformer gir ingen klare assosiasjoner med snusbruk, men dette betyr ikke at risiko kan utelukkes. [7]

Tjen på å stumpe røyken

Uansett er det mange grunner til å slutte med snus. Ikke bare for å unngå økt risiko for sykdommer, men også fordi det gir deg en sunnere munn, tenner og tannkjøtt. Du vil også få bedre og friskere pust. [8]

Som røyker eller snuser har du mye å tjene på å slutte. Ikke bare slipper du stresset med å hele tiden holde styr på sigarettpakken eller snusboksen, du vil også endelig bli kvitt avhengigheten forårsaket av tobakk og nikotin.

Dersom du skal slutte å røyke, kan det være hjelpsomt å kombinere viljestyrken med et nikotinerstatningsprodukt. Nikotinerstatningsprodukter hjelper deg med å redusere både abstinenssymptomer og røykesug ved å tilføre kroppen nikotin. Nikotinet i disse produktene absorberes langsommere av kroppen. Og sammenlignet med røyking, vil nikotinerstatningsprodukter tilføre hjernen mindre doser nikotin.

Nicorette® er klinisk bevist å redusere både nikotinsug og abstinenssymptomer, og er bevist å øke sjansene dine for å kutte både sigaretter og nikotinavhengigheten for godt (sammenlignet med viljestyrke alene).

Nicorette® er tilgjengelig i mange forskjellige produktformater, avhengig av dine behov. For fleksibel lindring av røykesug på farten, kan du prøve Nicorette® tyggegummi, Nicorette® sugetablett eller Nicorette® munnspray, som er tilgjengelig i flere smaker. For tranglindring gjennom hele dagen, kan du prøve Nicorette® depotplaster, som gir en kontrollert nikotindose over 16 timer.
Depotplasteret kan trygt brukes i kombinasjon med andre Nicorette®-produkter (2 mg tyggegummi, 2 mg sugetablett, munnspray eller inhalator). Kombinasjonsløsningen maksimerer sjansene for røykeslutt.[7]

Uansett hvilket produkt du velger, kan Nicorette® hjelpe deg på reisen til å bli røyk- og tobakksfri.

Nicorette® inneholder det vanedannende stoffet nikotin, og de vanligste bivirkningene er hoste, hodepine og hikke.

Nicorette® (nikotin) tyggegummi, inhalator, depotplaster, sugetablett, munnspray. Reseptfritt hjelpemiddel for røykeslutt. Fra 18 år. Rådfør deg alltid med helsepersonell før bruk ved sykdom, graviditet eller amming. Begrenset behandlingstid. Les alltid pakningsvedlegget nøye. © McNeil Sweden AB, Box 4007, SE-169 04 Solna, Sverige, 2023. NO-NI-2300071.

[1] https://www.folkhalsorapportstockholm.se/rapporten2/levnadsvanor/rokning/
[2] https://kreftforeningen.no/forebygging/royk-snus-og-kreft/
[3] https://gsthr.org/countries/profile/nor/3/
[4] https://www.fhi.no/en/publ/2019/health-risks-from-snus-use2/
[5] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33347584/
[6] https://www.fhi.no/en/publ/2019/health-risks-from-snus-use2/
[7] Kombinasjonsløsningen er for de som har høy nikotinavhengighet, opplever at røykesuget slår igjennom til tross for bruk av nikotinerstatnings-produkt eller har mislykkes med å slutte å røyke med kun ett product.